Vybereme kvalitního externího předsedu správní rady nebo statutárního ředitele.

Předseda správní rady stojí v čele správní rady. Tuto funkci může vykonávat pouze fyzická osoba, kterou volí a odvolává správní rada na délku funkčního období.
Statutární ředitel je statutárním orgánem společnosti. Jmenuje jej správní rada, která taktéž schvaluje smlouvu o výkonu jeho funkce. 

Statutárním ředitelem může být opět pouze fyzická osoba splňující podmínky pro členství v představenstvu.
V praxi je možné, aby obě tyto funkce zastával jeden a ten samý člověk. Proč může být výhodné svěřit tyto funkce do rukou externisty (J.I.P. pro firmy s.r.o.)? Proč se s jeho výběrem spolehnout na nás?

  • Disponujeme kvalitním týmem manažerů profesionálů s mnohaletými zkušenostmi v různých oborech. Dokážeme zhodnotit a posoudit potřeby vaší firmy a navrhnout nejvhodnějšího předsedu správní rady či statutárního ředitele.
  • Předseda správní rady nebo statutární ředitel přinese do firmy novou síť kontaktů, nové know-how a obrazně řečeno, „svěží vítr“, novou energii. Na vaši firmu se může podívat „novýma“ očima, racionálně a s odstupem.
  • Dodáváme kandidáty s praxí, zkušenostmi a požadovanými znalostmi. Námi vybraný předseda správní rady nebo statutární ředitel se nemusí se svou rolí dlouze sžívat, není v ní nováčkem, ale ostříleným praktikem.