Pomoc s vytvářením funkčních správních rad a dozorčích rad. Profesionální správa firem.

Některé firmy, kterým povinnost zřídit správní či dozorčí radu zákon neukládá, se vytvoření těchto orgánů brání kvůli obavám z toho, že se tak oslabí autorita výkonného ředitele, že se rada bude vměšovat do důležitých rozhodování a v neposlední řadě také z toho, že bude její zřízení nákladné a časově náročné.


Proč by tedy správní či dozorčí radu měly podniky chtít? Důvodů je hned několik:

  • Členové rady přinesou do firmy další zkušenosti a odborné znalosti. Obzvláště přínosní jsou odborníci z oblastí obchodní strategie, financí, práva, marketingu či IT. Výhodou je též získání další sítě obchodních kontaktů, což ocení zejména start-upy a rychle rostoucí podniky.
  • Rada pomáhá nastavovat a udržovat „corporate governance“, tedy systém, podle něhož je firma vedena a kontrolována a jenž definuje práva a povinnosti všech zainteresovaných stran: akcionářů, výkonného managementu, statutárních orgánů, zaměstnanců a tak dále.
  • Rada je (nebo spíše musí být) nezávislá, byznysově zkušená a zodpovědná. Členové rady nejsou natolik pevnou součástí společnosti, aby jim to bránilo v určitém nadhledu a odstupu. V případě řešení problémů mohou efektivně a racionálně pomoci, nezatíženi střetem zájmu či příliš těsným emocionálním vztahem k firmě.
  • Rada pomůže se strategickým řízením podniku. Funkční správní či dozorčí rada by se měla zapojit do strategického řízení společnosti a zajistit, aby firma nikdy neztratila směr v cestě za svými vytyčenými cíli.
  • Funkční rada představuje důvěryhodný orgán a pozitivně ji vnímají nejen finanční instituce, investoři a obchodní partneři, ale i zákazníci, zaměstnanci a dodavatelé, pro které představuje záruku ochrany jejich zájmů. Vším tím tak zvyšuje i důvěryhodnost celé firmy.

Postaráme se o to, aby vše výše uvedené pro vaši správní či dozorčí radu platilo. Pomůžeme vám vytvořit funkční správní nebo dozorčí radu složenou ze zkušených profesionálů, která se stane klíčovým strategickým prvkem vaší společnosti.