Proč využívat služeb naší firmy

Již několik let pomáháme našim klientům, zejména středně velkým firmám, úspěšně zakládat a provozovat správní rady, respektive funkční model statutární ředitel – správní rada.

Pomáháme s vytvářením funkčních správních rad, jejichž jednotliví členové mají odpovědnost za existenci a fungování celé organizace. Efektivita celé organizace závisí na efektivitě jejího řízení v čele se statutárním ředitelem a správní radou. Nastavení a provoz tohoto modelu řízení firem je naše parketa.

Správní radu často tvoří lidé, kteří se přímo podílejí na činnosti dané firmy. Tím zde ale chybí oddělení správní (neexekutivní) a výkonné (exekutivní) složky organizace, což může směřovat k překrývání rolí ve vedení společnosti i k podstatným neshodám členů rady. Na začátku fungování firmy se to může zdát jako velká výhoda, ale po letech se tato situace stává zdrojem velkých nedostatků. Práce s profesionály na této úrovni předchází zbytečným neshodám a vede ke konstruktivnímu postupu při řešení problémů. Zkušení profesionálové, kteří nejsou vztahově, citově ani firemně provázáni, dokážou tyto požadavky naplnit rychle, přesně, objektivně a vyváženě. Tím přispívají k růstu, výkonnosti a efektivitě firmy nesrovnatelně více než lidé zevnitř firmy, vztahově provázaní, bez zkušeností a bez nadhledu zvenčí.

Naše firma má dlouholeté zkušenosti s vedením podniků a službami typu interim manegement, krizový management či mentoring zaměstnanců, manažerů i podnikatelů. Do správní nebo dozorčí rady vaší firmy najdeme ty nejvhodnější profesionály, díky kterým váš byznys získá nové zkušenosti, odborné znalosti z mnoha oborů či nové sítě kontaktů. Externí členové těchto rad poskytnou potřebný racionální nadhled na řešení případných problémů a pomohou se strategickým řízením vaší společnosti.